Vandspild

hpsc80

Eftergivelse af vandspild

Det er i visse situationer muligt at ansøge om at få eftergivet vandspild.

Der er dog flere betingelser, der skal være opfyldt.

  • Det skal være tale om en privat bolig
  • Der skal være tale om et brud på en skjult installation, og vandværket kan kræve, at det skal dokumenteres, at skaden er udbedret af et VVS-firma.
  • Der skal betales en selvrisiko på 300 kubikmeter og det anslåede årlige normalforbrug (for eksempel beregnet ud fra de seneste 3 års forbrug).

Vandværket skal herefter tage stilling til om betingelserne for at få eftergivet afgiften er opfyldt og udfylde skabelonen på denne side som dokumentation/regnskabsbilag til SKAT.

Vandværket skal blandt andet skrive under på, at der er tale om en skjult installation, og at forbrugeren er uden skyld i vandspildet.

Selv om betingelserne for eftergivelse er opfyldt er det i alle tilfælde op til vandværket at afgøre om der skal eftergives.

Hvis der eftergives er det et krav at både vandafgift og kubikmeterpris jf. takstbladet eftergives.