Driftforstyrrelser

I forretningstiden (mandag – fredag kl. 07.00 – 16.30) anmeldes rørbrud og andre driftsforstyrrelser i vandforsyningen til værkets faste VVS-leverandør:

VVS Finn Olsen A/S, Salbjergvej 35, 4622 Havdrup    –   Tlf. 4618 5790   – E-mail: Klik her   

På andre tidspunkter kontaktes vandværkets formand på tlf. 2428 8048