Generalforsamling 28. marts 2023


———————————————————————————————————————————

              Ordinær generalforsamling

Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes

Tirsdag den 28.marts 2023 kl. 19.45 i Ramsøhallen, 1 sal.

Forslag til dagsordenen skal være vandværket i hænde seneste 7. marts 2023

Dagsorden, det reviderede regnskab og budget samt indkomne forslag er nu offentliggjort
her på siden. /Bestyrelsen
———————————————————————————————————————————-

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

  4. Budget for det/de kommende år forelægges, til godkendelse.

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

  8. Eventuelt

——————————————————————————————————–

Regnskab 2022 til godkendelse 28.3.2023
Budget 2023 til godkendelse på GF 28.03.23
Indkomne forslag til GF 28.03.23
Overdragelsesaftale - 7. februar 2023