Generalforsamling 21. marts 2024

Er afholdt og regnskab, budget, referat af generalforsamlingen samt formandens beretning kan nu ses under de respektive faneblade.