Til ejendomsmæglere og advokater

Vi får ofte disse spørgsmål fra ejendomsmæglere og advokater:

Hvor ofte betales der for vand?

Svar:

1 gang om året – Måleren aflæses af forbrugeren den 31. oktober – vandværket udsender måleraflæsningskort. Vandværket skal have måleraflæsningen retur omkring 10. november. Opkrævning udsendes med forfald pr. 1. december. Pr. 1. december betales der vandforbrug og afgift for det faktiske forbrug (1.11 – 31.10 året før) SAMT a conto for det næste år (1.11 – 31.10 næste år)

Hvor meget betales der i årlig kontingent?

Svar:

Klik på fanebladet “takstblad” og se de seneste priser.

Foretager vandværket  “Flytteopgørelse” ved ejerskifte?

Svar:

Nej, vandværket foretager ikke flytteopgørelse, men henviser køber og sælger til at medtage dette over refusionsopgørelsen.

Hvad koster det at få noteret et ejerskifte?

Svar:

Det er gratis!

Er der planlagt – eller forventes der større usædvanlige udgifter inden for de nærmeste år?

Svar:

Nej, Vandværket har ikke sådanne planer. Hvis det skulle blive aktuelt, vil det være en total uforudset udgift.

Hvad viste vandmåleren ved seneste aflæsning – og er der restancer?

Svar:

Den nemmeste og billigste måde er, at få en kopi af sælgers seneste kvittering for betalt vandforbrug.  Husk den vil som regel være på sælgers BS-oversigt for december måned. Hvis sælger ikke har denne, kan vandværket fremsende en kopi af årsafregningen, mod et gebyr på kr. 200,00 inkl. moms, jfr. takstbladet.

BEMÆRK: Budget skal ikke godkendes på generalforsamlingen, hvorfor det heller ikke er offentliggjort!