Driftforstyrrelser

7. juni 2019

Vi genoptager sporing af evt. utætheder i vores ledningsnet.

Vi skal hermed orientere vores forbrugere om, at vi genoptager eftersøgning af eventuelle utætheder i vores ledningsnet.

For at genere mindst muligt, vil denne sporing  ske om natten i tidsrummet 01.00 til 05.00.

idet der vil være perioder hvor vi er nødt til at lukke for vandet i forskellige dele af vores forsyningsnet.

Vi starter på tirsdag efter Pinse og det må forventes at vare over nogle uger herefter.

Husk der er 2 vandværker i Gadstrup, og denne information er kun til de forbrugere der er tilsluttet Gadstrup Vandværk a.m.b.a. 

Vi beklager de gener dette giver /bestyrelsen

 

I forretningstiden (mandag – fredag kl. 07.00 – 16.30) anmeldes rørbrud og andre driftsforstyrrelser i vandforsyningen til værkets faste VVS-leverandør:

VVS Finn Olsen A/S, Salbjergvej 35, 4622 Havdrup    –   Tlf. 4618 5790   – E-mail: Klik her   

På andre tidspunkter kontaktes vandværkets formand på tlf. 2428 8048