Forside

Gadstrup Vandværk a.m.b.a. forsyner størstedelen af Gadstrup by, og har i alt 642 forbrugere tilsluttet ledningsnettet. Her på vores hjemmeside kan du orientere dig om Vandværket.       
Skriv til vandværket HER

new1

De sædvanlige vandingsregler gælder fortsat. Læs brevet fra Roskilde Kommune under “Nyheder

Så er regnskab, budget, referat, samt formandens beretning tilgængelig under menupunkterne: Regnskab og generalforsamling. 

Så er den ordinære generalforsamling afholdt. Vi havde 42 deltagere på generalforsamlingen den 18. februar 2020, og vi vil gerne takke alle for et godt og konstruktivt møde, og takke for den tillid I viser bestyrelsen. Det er vi rigtig glade for.
De konstruktive forslag og Inputs vi fik, vil vi indarbejde i vores arbejde i bestyrelsen, og specielt udarbejde forslag til ændringer i vores vedtægter, så vi fremover kan leve op til de ønsker og forventninger som vi nu har modtaget fra jer. /Bestyrelsen
Der skrives  og tales meget i øjeblikket om stoffet Chlorothalonil-Amidsulfonsyre, som desværre er fundet i nogle vandværkers boringer. Vi kan berolige forbrugerne i vores vandværk. I starten af juni i år har vi fået analyseret vores vand for denne pesticide, og den er IKKE fundet i vores drikkevand.

Tilmeld din betaling til BetalingsService:
PBS.nr. 06839010

Debitorgruppe: 00001
Dit forbrugernummer

Siden opdateret 29.06.2020
CVR. nr. 30475712
Bankforbindelse: Danske Bank
3409-2240011045